A PALOTA TERMEI
Dandea emlékszoba

A két világháború közötti időszak legkiemelkedőbb román polgármestere dr. Emil Aurel Dandea volt. A nevét viselő emlékszoba a város korszerűsítésében betöltött fontos szerepének elismerését jelenti. 1893-ban született, liberális tisztviselő volt, majd 1922-1926 és 1934-1937 között Marosvásárhely polgármestere. Folyóiratok, újságok és könyvek kiadásával felélénkítette a vásárhelyi kulturális és társadalmi életet. Bevezettette a földgázt, növelve ezzel az életszínvonalat és fejlesztve a helyi gazdaságot, ennek hatására pedig szaporodott az épületek és a jövedelmező tevékenységek száma. Foglalkoztatta a művelődés, ezért tervbe vette a nemzeti szellemet kifejező emlékművek építését. Az Európai Városok Bizottságának tagjaként Marosvásárhelyen megrendezte ennek a szervezetnek az első romániai konferenciáját. A kommunista rendszer uralomra jutása nyomán 1952-ben letartóztatják, kényszermunkára küldik, majd 1953-1955 között otthoni fogságra kényszerítik. Bukarestben érte a halál 1969-ben, de akaratának megfelelően a marosvásárhelyi Fatemplom temetőjében helyezték örök nyugalomra. Érdemeit, munkásságát és személyiségét a vásárhelyiek azzal hálálták meg, hogy szobrot emeltek neki és utcát neveztek el róla. A Kultúrpalotában lévő emlékszoba őrzi Aurel Ciupe által készített portréját is, a polgármestersége alatt megjelent épületek képeivel együtt: az Ortodox Katedrális, a Román Iparosinasok Bentlakása, a Görög-Katolikus Katedrális, a Közigazgatási Palota, az Állami Kórház.