A PALOTA TERMEI
Bernády emlékszoba

A városépítő dr. Bernády György (1864-1938) nevét viselő emlékszoba a nagy polgármester személyiségét és törekvéseit mutatja be.  Bernády 1902-ben került a város élére és azonnal nagy lélegzetvételű változtatásokba kezd, amelyek kihatottak a közösség életére: lebontatta a régi városházát, korszerűsítette a központot, bevezette az elektromos energiát, kiépítette a vízellátási és szennyvízelvezetési rendszert. Bernády mandátumai alatt épültek a következő oktatási intézmények: a Jókai (ma Eminescu) utcai elemi iskola, a Sándor János (ma Dózsa György) utcai elemi iskola, a Felső Kereskedelmi Iskola (ma Petru Maior Műszaki Egyetem), a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium (a mai Unirea Líceum), a Felsőtagozatú Leányiskola (ma Al. Papiu Ilarian Líceum) és  a Közigazgatási Tanfolyam épülete. 1908-ban felavatja az új Városházát, a jelenlegi épületegyüttes első részét, amely a Kultúrpalotát is magában foglalja.1926-1929 között, második polgármesteri mandátuma alatt Bernády Györgyöt parlamenti képviselőnek is megválasztják, Maros-Torda vármegye képviselőjeként. 1927-ben távozott az Országos Magyar Pártból és megalapította a Polgári Demokratikus Blokkot. Bernády György, polgármester, főispán, nemzetgyűlési képviselő, a Magyar Királyi Honvédség főhadnagya, akit később Ferdinánd király a Román Koronarend tiszti keresztjével tüntetett ki, 1938-ban hunyt el. A Református Kollégium dísztermében ravatalozták fel, sírja a református temetőben van a családi sírboltban, a cinteremmel szemben. Emlékét őrzi a róla elnevezett tér, amelyen egész alakos szobra is található.